Par kompāniju

MŪSU STRATĒĢIJA

Veiksmīga RIGALIT Group attīstība tuvākajos 20 gados, kas balstīta uz

  • personāla un pārstāvēto preču zīmju STABILITĀTI
  • uzņēmuma darbinieku un sadarbības partneru PROFESIONALITĀTI
  • materiālu un tehnoloģisko risinājumu AUGSTO KVALITĀTI
  • UZTICAMĪBU savu saistību izpildē un klientu problēmu tūlītējā risināšanā
  • mūsu sadarbības partneru un klientu ATTĪSTĪBAS NEPĀRTRAUKTĪBU

Mūsu uzņēmējdarbības vadības filozofija ir pārbaudīta 25 gadus ilga veiksmīga darba gaitā!