Par kompāniju

Aleksandrs Lukaševičs Aleksandrs Lukaševičs – SIA RIGALIT valdes loceklis, RIGALIT Group vadītājs.
Tālr.: + 371 67 418031, fakss: +371 67 418078
e-pasts: aleksandr@rigalit.lv
RIGALIT strādā no 1991. gada 3. novembra

Jeļena Mozaļevska Jeļena Mozaļevska – biroja administratore. 
Тālr.: + 371 67 418031, fakss: +371 67 418078.  Dokumentācija un līgumi ar klientiem, reklāmas un izstāžu organizēšanas pasākumi, semināri, RIGALIT uzņēmumu grupas vispārīgie jautājumi.
e-pasts: rigalit@rigalit.lv
RIGALIT strādā no 1991. gada 3. novembra

Ivans Burijs Ivans Burijs – pārdošanas speciālists.
Tālr.: + 371 67 418053, mob. tālr.: + 371 29 486301, fakss: +371 67 418078
e-pasts: ivan@rigalit.lv
СASCO ADHESIVES līmes un saistvielas koksnei
RIGALIT strādā no 1992. gada 13. aprīļa.

Sergejs Cirkins Sergejs Cirkins – pārdošanas speciālists.
Tālr.: + 371 67 418042, mob. tālr.: + 371 29 242564, fakss: +371 7 418078
e-pasts: sergey@rigalit.lv
MIRKA abrazīvie materiāli, koksnes plātnes un saplāksnis
RIGALIT strādā no 1992. gada 3. augusta

Aigijs Zīvers – tirdzniecības pārstāvis.
Tālr.: + 371 67 791725, mob. tālr.: + 371 29 250434, fakss: +371 67 418078
e-pasts: aigijs@rigalit.lv. AKZO NOBEL rūpnieciskās lakas un krāsas koksnei
RIGALIT strādā no: 2009. gada 10. novembra

Aleksandrs Valiņecs – tirdzniecības pārstāvis.
Tālr.: + 371 66 052 590, mob. tālr.: + 371 27 88 69 00, fakss: +371 67 418078
e-pasts: aleksandrs.valinecs@rigalit.lv. AKZO NOBEL rūpnieciskās lakas un krāsas koksnei, MIRKA abrazīvie materiali, SIKKENS produkti, interneta veikals www.mirkashop.lv. RIGALIT strādā no 2012. gada 1. jūnija

Mārīte Belousova Mārīte Belousova – galvenā grāmatvede
Tālr.: + 371 67 791727, fakss: +371 67 418078
e-pasts: marite@rigalit.lv
RIGALIT strādā no 2005. gada 1. jūlija

Žanete Ņenaševa Žanete Ņenaševa – grāmatvede
Materiālu uzskaite, kredītu menedžments
Tālr.:+ 371 67 791728, fakss: +371 67 418078
e-pasts: janet@rigalit.lv
RIGALIT strādā no 2000. gada 27. septembra